Velkommen til Seterløpet 2016

Søndag 11. September er det atter en gang klart for Seterløpet.

Fellesstart aktiv klasse kl 11.00 Fra Solumsmoen.
Trimmere kan starte fra kl 09.00

Løpet er 18,5km langt

Påmelding ved start.

Løpet er et samarbeid mellom Nedre Sigdal Idrettsforening og Vestre Spone IF.

Årets løp er det 77. i rekken.