Sponestafetten 2014

Spone seiret i Sponestafetten ! Det har ikke skjedd siden 1938 !